" ŠKOLA POTÁPĚNÍ "
se vzduchovým dýchacím přístrojem
s mezinárodní platností CMAS
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE
+ poradenství