Prohledávaní dna Labe pro sluneční pláž v Hradci Králové