CHE COS'È IL DAN

 

 

CO JE DAN?

 

DAN je zkratka z anglických slov Divers Alert Network, nebo-li potápěčská záchranná síť.

DAN byl založen v roce 1980  v Itálii a v USA na základě iniciativy  skupiny  odborníků a  universitních profesorů s mezinárodní autoritou , kteří  pochopili , že první pomoc při potápěčských nehodách

vyžaduje  speciální znalosti, které nejsou  běžnou součástí standartních zdravotnických systémů.

 

POSLÁNÍ DANu

 

posláním DANu je zřizování a provozování mezinárodní sítě center tísňových volání s 24 hodinovým provozem, která zaručují v případě nehody specializovanou pomoc, jakémukoliv potápěči, kdekoliv na světě.

DAN také poskytuje rady v oboru potápěčské medicíny, provádí výzkum v oblasti bezpečnosti potápění, organizuje kurzy a semináře s cílem zvýšení znalostí a smyslu pro odpovědnost u  rekreačních potápěčů a poskytuje  finanční a technickou pomoc hyperbarickým léčebným centrům v rozvojových zemích

Mezinárodní síť DANu  je složena z nezávislých neziskových organizací ( DAN Amerika, DAN Evropa, DAN Japonsko, DAN Jižní Afrika, DAN jihovýchodní Asie a Pacifik, které jsou samofinancovány  z poplatků vlastních členů, které zajišťují členům nejlepší  celosvětově platné služby .

Pět hlavních  pohotovostních nouzových center je  umístěno v Royal Adelaide Hospital v Australii. V Evropě v DAN Europe Travel Assist Alarm Center v Miláně v Itálii, v Japonsku na Lékařské fakultě tokijské university a ve Spojených státech v Duke Univesity, Medical Center of Durham v Severní Karolíně a v Jižní Africe v Johanesburgu.

V Evropě funguje síť místních pohotovostních nouzových center, která odpovídá různým jazykovým oblastem, vedená  nejznámějšími národními specialisty, pracujícími v koordinaci s DAN Europe Central Office a International DAN. Působnost DAN Europe dosahuje také na Střední Východ a do Indického oceánu, kde jsou tři nouzová centra, v Hurghádě , v Sharm El Sheikhu v Egyptě a na Maledivách.

 

VÝHODY ČLENSTVÍ V DANu

 

Členství v DANu znamená aktivní  spoluúčast v největší globální potápěčské organizaci s více než

 200 000 členy z celého světa .Souhlas a  významnou podporu práce DANu v oblasti bezpečnosti potápění všech potápěčů a výzkumu v potápěčské medicíně.Každý člen také získá osobní prospěch a asistenci v  potápění, která je svým  mimořádným rozsahem ve své podstatě unikátní.

 

 

 

 

ASISTENCE

·         24 hodinová lékařská asistence odborníka potápěčské medicíny, poskytovaná světově známými specialisty

·         Organizace transportu  do hyperbarických center, léčení a v případě potřeby  zdravotnicky asistovaná repatriace, návrat do vlasti

·         Rady a odpovědy na otázky z oblasti potápěčské medicíny  a bezpečnosti potápění

·         Cestovní pojištění v případě jakéhokoliv úrazu, nebo neočekávané nemoci zprostředkované DAN Travel Assist service

·         Cestovní pojištění pro členy rodiny

POJIŠTĚNÍ ZAHRNUJE

·         Pojistku, specifickou potápěčským činnostem, poskytovanou nejlepšími pojišťovacími společnostmi, celosvětově platnou a bez  dodatečných poplatků navíc

·         Okamžitou aktivaci pojištění a volitelnou možnost obdržení odpovídajích dokladů během 24-48 hodin v Evropě

·         Asistenci a vyřízení požadovaných formalit v případě nehody

 

DOKLADY A DALŠÍ ČLENSKÉ VÝHODY

      ·     Členská karta s osobními údaji a telefonními čísly pro případ nouze a první pomoci

·         Mezinárodní pojišťovací průkaz

·         Předplatné vícejazyčného časopisu International Alert Diver,  obsahujícího novinky z potápěčské medicíny a bezpečnosti potápění

·         Katalog pomůcek první pomoci, knih, diapozitivů, videozáznamů a pod. za zvláštní ceny rezervované pro členy

·         Užitečné nápady  a různé samolepky

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

·         Možnost účasti ve výzkumných programech

·         Informace o statistických  údajích z databáze International DAN  prostřednictvím zvláštních publikací

·         Kurzy a semináře první pomoci speciálně navržené pro potápěče

 

PRO INSTRUKTORY

·         V případě pojistného plnění přímý kontakt s jejich potápěčskou výcvikovou organizací

·         Zdarma kurzy  jak se stát Research Field Operators

·         Slevy na členských poplatcích a nákup materiálu prostřednicvím DAN Sponsor Program

 

Vaše členství podpoří asistenční služby DANu a následující výzkumné projekty potápěčské medicíny:


·         Létání po potápění

·         Otevřené foramen patent ovale a rizika DCS

·         Potápění a cukrovka  a asthma

 

 

·         Fyziologie potápění na nádech

·         Hypotermie  a potápění

·          Finanční podpora hyperbarických lékařských zařízení v rozvojových zemích


Individuální členství pro rekreační a profesní potápěče

 

Rekreační potápěč

 

 

Profesionální potápěč

 

 

 

Pojistná událost

  POJISTNÁ ČÁSTKA  (EURO)

 

Basic

Membership

Master

Membership

Basic

Professional

Master

Professional

Super

Professional

Doprava z místa nehody

 

 

 

 

 

Hospitalizace

€ 31.000

 

€ 62.000

 

€ 31.000

 

€ 62.000

 

€ 60.000

 

Hyperbarické léčení

 

 

 

 

 

Náklady na léčbu specialistou potápěčské mediciny

€ 1.600

 

€ 3.200

 

€ 1.600

 

€ 3.200

 

€ 3.200

 

Repatriace  ze zdravotních důvodů

a/nebo navíc výdaje za ubytování a letecké poplatky zapříčiněné prodloužením  pobytu  následkem potápěčské nehody .

€ 2.100

 

€ 4.200

 

€ 2.100

 

€ 4.200

 

€ 4.200

 

Ztráta potápěčské výstroje  v místě potápěčské nehody

€ 1.000

 

€ 1.600

 

€ 1.000

 

€ 1.600

 

€ 1.600

 

Právní ochrana vůči třetí straně

 

€ 155.000

 

€ 1.550.000

 

€ 1.550.000

 

€ 1.550.000

 

Právní ochrana

 

 

€ 26.000

 

€ 26.000

 

€ 26.000

 

Právní rady ve vztahu k potápění v zahraničí

 

 

ANO

ANO

ANO

Denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku nehody

 

 

 

 

€ 55

 

Trvalá invalidita

€ 5.500

 

€ 62.000

 

€ 5.500

 

€ 62.000

 

€ 166.000

 

Úmrtí

€ 5.500

 

€ 36.500

 

€ 5.500

 

€ 36.500

 

€ 62.000

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ POJISTNÉ

€ 65

£ 43 – Lm 31

 

 

€ 139

£ 91 – Lm 63

€ 135

£ 91– Lm 63

€ 193  

£ 133 – Lm 94

€ 240

£ 166 – Lm 115

DOPLŇKOVÁ CIVILNÍ A PRÁVNÍ ODPOVÉDNOSTI  23 - £ 16 – Lm 11

Pouze pro dive mastery, asistenty instruktorů, instruktory .Přidejte cenu  k Vašemu profesnímu pojištění, které jste si vybrali.

Doplňkový poplatek, vyžadovaný ke zvýšení civilní a právní odpovědnosti, požadovaný k  náhradě nákladů dle nových standardů PADI Europe ( avšak nepožadovaný PADI International).

 

·         Zvýšení civilní odpovědnosti  do limitu až do 3.100.000 

·         Zvýšení právní odpovědnosti do limitu až do 130.000

 

Pojistné částky jsou platné   po celém světě ! Členství v DANu je platné 12 měsíců.

J Přijetím individuálního členství v DANu budete oprávněni využívat exluzivní asistenční službu DAN Travel Assist  24 hodin denně po celém světě v případě nemoci nebo úrazu při cestování

 

POJISTNÁ UDÁLOST

POJISTNÁ ČÁSTKA

Pojistná částka léčebných výloh,které nejsou v souvislosti s potápěním při cestě do zahraničí do limitu

Léčebné  výlohy za hospitalizaci                                                                

€ 8.000  

Léčebné výlohy za ambulantní péči

€ 2.600 

Pojistná částka  za zdravotní péči do limitu

Dopravné do nemocnice

 

Repatriace ze zdravotních důvodů

€ 100.000 

Repatriace zemřelého

 

Vybavení nezbytnými léky a brýlemi

Pouze asitenční služby, nikoliv náklady

Záloha za  zdravotnickou péči

€ 5.000 

Lékařský dohled

ano

Lékařské informace a asistence celosvětově

ano

                                    Cestovní náhrady v případě nemoci nebo úrazu člena do limitu

Náhrada  cestovních lístků pro příslušníky rodiny člena v případě hospitalizace člena přesahující 5 dnů 

Aktuální náklady

Návrat nezletilého v doprovodu

Aktuální náklady

Návrat spolucestujícího

                                              Aktuální náklady

Transport auta domů, nebo jeho navrácení půjčovně

€ 1.000 

Osobní  asistence do limitu

Informace  o cestě: víza, pasy, klimatické podmínky, očkování, směnárenské podmínky,poradenství v případě onemocnění před odjezdem

ano

Půjčení hotovosti v případě akutní lékařské pomoci

€ 300 

Asistence v případě ztráty osobních dokladů

Pouze asistenční služby, nikoliv náklady

Doručení urgentních vzkazů

ano

Tlumočnické služby

ano

Právní služby do

Záruky

€ 4.000 

Rodinná asistenční služba-FAMILY ASSISTANCE PLAN - DAN TRAVEL ASSIST

Jako individální člen DANU můžete rozšířit  DAN Travel Assist Services následujícím členů své rodiny:

·          Manželka nebo legální druh/družka

·          Dítě, pokud  je svobodné  nebo mladší 18 let

·          18- leté nebo starší dítě do jeho 23 -tých narozenin, pokud je zapsáno  na celodenní studium, není  zaměstnáno na plný úvazek a má stejné trvalé bydliště jako rodiče .

Rodinná asistenční služba - Family Plan není vhodná pro členy  rodiny, kteří se potápějí, protože pojistné plnění se nevztahuje na potápěčské nehody !

Člen rodiny, kterému se poskytuje rodinná  asistenční služba DAN Travel Assist services,  musí být zapsán do seznamu  členů DANu.  Každý člen rodiny bude mít svoji vlastní  rodinnou kartu  FAMILY CARD.Členové rodiny nemusí cestovat v rodinné skupině.

 

ROČNÍ RODINNÉ POJIŠTÉNÍ  FAMILY PLAN :

  20 - £ 15 – Lm 9

 

DAN Club  členství pro školy, potápěčské kluby, potápěčská centra,organizace zabývající se potápěním ( právní rady, pouze právní a civilní odpovědnost)

 

POJISTNÁ UDÁLOST

POJISTNÁ ČÁSTKA  (EURO)

 

CLUB Membership A

CLUB Membership A PLUS

CLUB Membership B

CLUB Membership C

Civilní odpovědnost vůči třetí straně

€ 1.100.000

 

           € 1.550.000                

€ 2.600.000

 

€ 5.200.000

 

Právní ochrana

€ 26.000

 

€ 26.000

€ 26.000

 

€ 26.000

Právní rady ohledně potápění v zahraniční

 

ano

ano

ano

ano

ROČNÍ  POJISTNÉ

 

€ 356

£ 248 - Lm 172

€ 444

£ 310 - Lm 213

€ 676

£ 472 –Lm 319

€ 1.037

£ 728 – Lm 500

 

V případě, že si potápěčská  škola zvolí Club Membership,  je nezbytné sdělit následující informace DAN EUROPE:jméno odpovědné osoby, jméno, adresu a datum narození potápěčských  instruktorů, kteří ve škole pracují včetně e- mail adres.

 

PŘIHLÁŠKA/OBNOVENÍ ČLENSTVÍ

 

Přihlášení/ Obnovení členství Dan Europe website: www.daneurope.org

 

 

 

 

    Příjmení (nebo jmény školy, klubu a pod.)

 

                                                          

    Jméno                                                                                                       Nynější  číslo DAN karty (pouze pět prvních číslic)

          

 

    Adresa                                                                                                               číslo popisné                            PSČ

“Prosím,vezmětě na vědomí, že adresa, kterou  uvedete v přihlášce/obnovení členství  DAN Europe, je považována  pro všechy účely jako místo Vašeho úředního bydliště

 

    Město                                                                                                                 Okres                                         Stát

 

 

    Telefon domů É                   Telefon  do práce Å                      Mobilní telefonÈ                      Fax

 

 

    E-mail@                                                                           Místo narození                                              Datum narození

 

 

    Národnost ü                                                            Potápěčská kvalifikace                                       Potápím se od roku          

 

    Počet ponorů za rok                                                   Výcvikový systém

 

Prosím, zapište mě jako člena DANu/obnovte mé členství v DANu  . Zakřížkoval jsem  čtvereček odpovídající  plánu-pojistném u produktu, který jsem si vybral .

 Předplatné DAN Basic Membership plan

€ 65

£ 43

Lm 31

 Předplatné DAN Master Membership plan

€ 139

£ 91

Lm 63

 Předplatné DAN Basic Professional plan

€ 135

£ 91

Lm 63

 Předplatné DAN Master Professional plan

€ 193

£ 133

Lm 94

 Předplatné  DAN Super Professional plan

€ 240

£ 166

Lm 115

 Předplatné DAN Club Membership A plan

€ 356

£ 248

Lm 172

 Předplatné DAN Club Membership A Plus plan

€ 444

£ 310

Lm 213

 Předplatné DAN Club Membership B plan

€ 676

£ 473

Lm 319

 Předplatné DAN Club Membership C plan

€ 1.037

£ 728

Lm 500

 Doplňková civilní odpovědnost  a právní ochrana

€23

£ 16

Lm 11

             

      Také žádám pojištění  členů rodiny (poplatek  € 20 - £ 15- Lm 9) pro následucí rodinné příslušníky:

          Jména a data narození

    

1

2

3

4

 

      Prosím,zašlete mi  členství expresním způsobem  za zvláštní příplatek   €13 

 

 

 

POUZE PRO INSTRUKTORY, ASISTENTY INSTRUKTORA, DIVE MASTRY

 Kvůli mému pojištění kontaktujte, prosím, mojí   následující potápěčskou výcvikou organizaci ( pouze pro profesní     členství ):

Číslo mého průkazu je:

 

 

 

 

 

Celková  částaka:                                                £                                         Lm 

 

    ZPůSOB PLATBY:

 

     Bankovním šekem (přiložen)

 

     Bankovní  převod do: Bank of Valletta – Naxar Road – St. Gwann – Malta       Swift kód: BOV MTMT

         GBP číslo účtu 16712434039                

         MTL číslo účtu 16712434068

        Euro číslo účtu 16712434071

 

ČLENSKÝ POPLATEK MUSÍ  BÝT DORUČEN DAN EUROPE  BEZ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH BANKOVNÍCH POPLATKů

 

(Prosím, uvědomte si,že platba bankovním převedem trvá 10-14 dnů.Členství v DANu je platné až po řádném zaplacení a připsání peněz na účet, bez bankovních poplatků , které by snížily došlou  částku.

 

 

     Přes    American Express                           Přes       Cartasì  Master Card Eurocard  VISA

 

 

    Číslo                                                                                                   Datum expirace

 

 

    Jméno                                                                                                               Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji si,  stát se členem DANu  a jsem si vědom  pojistných podmínek a pojistných částek při likvidaci  pojistné události spojené s  tímto členstvím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS

 

 

DAN EUROPE   e-mail:  mail@daneurope.org  Tel:  +39-085-8930333   Fax:  +39-085-8930050.